تبلیغات
سایت سنجش - توزیع اینترنتی کارت ورود به جلسه کنکور 91 از امروز
یکشنبه 1391/04/4  ساعت 01 و 33 دقیقه و 56 ثانیه
نوع مطلب: (اخبار دسته اول کنکوری ،) توسط: محمد

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، در کنکور سراسری 91 برای یک میلیون و 192 هزار و 293 داوطلب کارت ورود به جلسه صادر خواهد شد.

در کنکور 91 در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 260 هزار و 55 نفر که از این تعداد 107 هزار و 815 داوطلب زن، گروه آزمایشی علوم تجربی 449 هزار و 955 داوطلب که از این تعداد 304 هزار و 608 داوطلب زن، گروه آزمایشی علوم انسانی 325 هزار و 135 داوطلب که از این تعداد 203 هزار و 928 داوطلب زن، گروه آزمایشی هنر با احتساب علاقه‌مندی‌ها 46 هزار و 780 داوطلب که از این تعداد 31 هزار و 544 داوطلب زن و گروه آزمایشی زبان‌های خارجی با احتساب علاقه‌مندی‌ها 110 هزار و 368 داوطلب که از این تعداد 74 هزار و 459 داوطلب زن هستند،ثبت‌نام کرده‌اند.

آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح روز پنج شنبه 8 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر روز پنجشنبه هشتم تیرماه، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح روز جمعه 9 تیرماه، آزمون گروه آزمایشی زبان‌های خارجی در بعد از ظهر روز جمعه 9 تیرماه و آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح روز شنبه 10 تیرماه در سراسر کشور به صورت متمرکز برگزار می‌شود.

آخرین اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در ارتباط تاریخ‌، نحوه‌ پرینت و محل رفع نقص كارت شركت در آزمون ‌ سراسری‌ سال 1391

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبی‌ كه‌ درآزمون‌ سراسری‌ سال 1391 ثبت‌ نام‌ نموده‌ اند، بدین‌ وسیله‌ به‌اطلاع‌ می‌رساند آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در صبح پنج شنبه 8/4/91 ، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج شنبه 8/4/91 ، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه 9/4/91، داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه 9/4/91 و گروه آزمایشی علوم انسانی در صبح شنبه 10/4/91 در 346 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.‌كارتهای‌ شركت در آزمون ‌ برای‌ كلیه‌ داوطلبان‌  آزمون‌ سراسری‌سال 1391 از روز یكشنبه 4/4/1391 لغایت روز چهارشنبه 7/4/91 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی می‌بایستی "مطابق بند «ب» این اطلاعیه"   به حوزه های رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمایند.


الف‌ - نحوه‌ و زمان پرینت كارت شركت در آزمون
كارتهای‌ شركت در‌ آزمون‌ كلیه‌ داوطلبان‌ گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی‌ ،علوم‌ تجربی‌ ، علوم‌انسانی‌ ،هنروزبانهای‌خارجی‌ از روز یكشنبه 4/4/1391 لغایت روز چهارشنبه 7/4/91 برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شركت‌ ‌ در آزمون‌، برای پرینت كارت شركت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت اینترنتی سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روی كارت اعتباری ثبت نام خود و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و كد رهگیری و شماره شناسنامه یك نسخه پرینت از كارت شركت در آزمون تهیه نمایند.بدیهی است داوطلبانی كه در 2 یا 3 گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند بایدعلاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت كارت گروه  آزمایشی دوم و یا گروههای آزمایشی دوم وسوم خود اقدام نمایند.بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت كارت شركت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت كارت شركت در آزمون و هم چنین اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامی است. لذا كلیه داوطلبان باید شخصاً برای پرینت كارت شركت در آزمون  اقدام نمایند.
تذكر بسیار مهم :
چنانچه هر یك از داوطلبان موفق به پرینت كارت شركت در آزمون نمی‌باشند و یا اطلاعات كارت اعتباری را در اختیار ندارند، لازم است با همراه داشتن كارت ملی و یا شناسنامه عكسدار شخصاً  از روز دوشنبه مورخ 5/4/91 لغایت روز چهارشنبه مورخ 7/4/91 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 براساس جدول شماره 2 به باجه رفع نقص حوزه ذیربط مراجعه نمایند.


ب‌ - محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون 
   محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كلیه‌داوطلبان‌گروههای‌آزمایشی‌علوم‌ریاضی‌وفنی‌، علوم‌ تجربی‌،علوم‌انسانی‌ ،هنر و زبانهای ‌خارجی‌ برمبنای‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلی‌ آنان‌ كه‌ دربند 27 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 می‌باشد.


ج-درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.
1-با توجه به اطلاعات مندرج بر روی كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای  1 ،3، 4‌،7 ، 12‌، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18  ، 19 ،20 ، 21 و 23(شامل نام خانوادگی  و نام  ، سال تولد، شماره شناسنامه‌، سال اخذ و نوع دیپلم ، شماره ملی ، سری وسریال شناسنامه  ، محل تولد، شماره دانش آموزی، منطقه اخذ دیپلم ،  سهمیه ، معدل كتبی نهایی دیپلم،  محل اخذ مدرك ماقبل دیپلم  ، محل اخذ مدرك دیپلم ،  سال و محل اخذ مدرك دوره پیش دانشگاهی، استفاده از بورسیه آموزگار، كارمندی، مدرك كاردانی و رشته‌های ویژه فرهنگیان ) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذكور در سایت سازمان و در قسمت ویرایش اطلاعات حداكثر تا تاریخ 10/4/91  مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.
تبصره1- داوطلبانی كه سال اخذ مدرك دیپلم آنان سال 1384 به بعد می باشد چنانچه خواستار ویرایش اطلاعات مندرج در بندهای 1، 3 ، 4، 7، 12، 13، 15، 16 و 18 كارت شركت در آزمون خود می باشند باتوجه به اینكه در زمان ثبت نام اولیه نسبت به تایید بندهای فوق اقدام و كد سوابق تحصیلی دریافت نموده اند دراین مرحله هرگونه ویرایشی درخصوص اطلاعات فوق انجام دهند، اعمال ویرایش اطلاعات منوط به هماهنگی سازمان سنجش و تایید اداره آموزش وپرورش محل اخذ مدرك دیپلم داوطلبان می باشد.
تبصره2- داوطلبانی كه سال اخذ مدرك دیپلم آنان سال 1383 و قبل از آن می باشد، چنانچه خواستار ویرایش سال اخذ مدرك دیپلم (بند7) كارت شركت در آزمون خود به سال 1384 و بعد از آن می باشند و در یكی از رشته های ریاضی فیزیك ، علوم تجربی ، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دیپلم خود را اخذ نموده و یا به یكی از رشته های مذكور تغییر می دهند می بایستی كد پیگیری آموزش و پرورش را از سایت سازمان دریافت و آنرا در محل مربوط در صفحه ویرایش اطلاعات وارد نمایند. و سپس نسبت به اصلاح سال اخذ مدرك دیپلم خود اقدام نمایند.
-  داوطلبان درصورتی كه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای 2 ، 6،  8 ، 9 و 10 (جنس، دین ، زبان خارجی امتحانی، معلولیت و بهیار) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروری است از روز دوشنبه 5/4/91 لغایت روز چهارشنبه 7/4/91 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با به همراه داشتن كارت شناسایی معتبر (كارت ملی و یا شناسنامه عكسدار) شخصاَ به نماینده سازمان  سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمایند.
2-چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی غیر از سهمیه مناطق می‌باشد و در بند 17 كارت شركت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده است لازم است به ترتیب ذیل  عمل نمایند:
1-2-كلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران برای اعلام مغایرت حداكثر تا تاریخ 10/4/91 از طریق سایت سازمان سنجش به قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تكمیل نمایند . اطلاعات دریافتی به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال می گرددو در صورت تایید سهمیه توسط ارگان مربوط ، اطلاعات حداكثر تا تاریخ 20/4/91 در اختیار سازمان سنجش قرار داده می شود و سهمیه درخواستی این قبیل داوطلبان اعمال می گردد. در غیراینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.
2-2-سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند 1-2 فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود به ارگان مربوط (ستاد مشترك سپاه پاسداران ، وزارت جهاد كشاورزی) مراجعه نمایند تا درصورت دارا بودن سهمیه ، مشخصات  ایندسته از داوطلبان از طریق ارگان مربوط حداكثر تا تاریخ 20/4/91 در اختیار سازمان سنجش آموزش كشور قرار داده شود بدیهی است سهمیه در خواستی این قبیل داوطلبان براساس اطلاعات واصله از ارگان مربوط اعمال خواهد شد . در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.
3-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  دارای اشكالاتی از جمله ، فاقد مهر بودن عكس ، واضح نبودن عكس و  . . . می باشد ضروری است  از روز دوشنبه 5/4/91 الی روز چهارشنبه مورخ7/4/91 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 با بهمراه داشتن 2 قطعه عكس 4*3 ، كارت ملی یا شناسنامه عكسدار شخصاَ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.


4-چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی كارت شركت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می باشد  ضروری است  از روز دوشنبه 5/4/91 الی روز چهارشنبه مورخ 7/4/91 از ساعت 8 الی 12 و 14 الی 18 شخصاَ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمایند وموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
5-دفترچه راهنمای شركت در آزمون در قسمت  «دسترسی سریع » با عنوان  «دریافت فایل» از سایت این سازمان قابل دریافت می باشد. ضمناً رشته‌های دارای شرایط خاص كه به روش متمركز دانشجو می پذیرند نیز به طور جداگانه از روز 4/4/91 بر روی سایت سازمان قرارداده می‌شود. تا داوطلبان علاقه مند اینگونه رشته‌ها ، در صورت واجد شرایط بودن براساس ضوابط مربوط حداكثر تا 17/4/91 با مراجعه به سایت سازمان نسبت به اعلام علاقه مندی به  انتخاب رشته های گروه آزمایشی مربوط كه گزینش آنها به روش متمركز و یا شرایط خاص صورت می‌گیرد اقدام و در فرم مربوط مشخص نمایند.
6- آن دسته از داوطلبانی كه در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعلام علاقه مندی به موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور نشده اند، می توانند با پرداخت مبلغ 46000 ریال بصورت الكترونیكی به وسیله كارتهای عضو شبكه بانكی شتاب ازطریق سایت سازمان سنجش نسبت به علامت‌گذاری بند فوق از تاریخ 4/4/91 لغایت 15/4/91 اقدام نمایند.


د- تذكرهای‌ مهم‌
1-در زمان حضور در جلسه آزمون ، همراه داشتن پرینت كارت  شركت در آزمون ، اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار  الزامی است .
2-  درِحوزه های امتحانی صبحها راس‌ ساعت‌ 7:00 (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت 14:30(دو و نیم بعدازظهر)  بسته خواهد شد و شروع فرآیند آزمون صبح ها راس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سی دقیقه) و  بعد از ظهرها راس ساعت  15:00 (سه بعدازظهر) آغاز می گردد . لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد .


3- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت كارت شركت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، لازم است  اصل كارت ملی و یا اصل شناسنامه عكسدار ، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و یك سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
4-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله كیف دستی  ، ساك دستی، پیجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت  و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اكیداً خودداری نمایند. بدیهی است كه به همراه داشتن هر كدام از وسایل مندرج در این بند به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری كه بخشی از آن در بند «هـ» آمده است ، رفتار خواهد شد.
5ـ برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شركت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌ و زبانهای‌خارجی‌ كه‌علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر باگذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ 45 تقاضانامه‌ ‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نیز جداگانه‌ صادر گردیده‌ است‌. این‌ دسته‌ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نیز علاوه‌ بر پرینت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه‌آزمایشی‌ مربوط‌ ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دریافت‌دارند. بدیگرسخن‌ برای‌ این‌ قبیل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادرشده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرینت هر دوكارت‌ شركت در آزمون را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دریافت‌ نمایند.
6ـ برای‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شركت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌،علوم‌ تجربی‌،علوم‌ انسانی‌ و هنر كه‌علاقه‌ مندی‌ خود را برای‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ نیز با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ 46 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه  زبانهای‌ خارجی‌ نیز صادرگردیده‌ است‌. این‌ دسته‌ ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ را نیز علاوه‌ بر كارت‌ پرینت گروه‌ آزمایشی‌ مربوط‌ ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور دریافت‌ دارند. به‌ دیگر سخن‌ برای‌ این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌است‌ پرینت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور دریافت‌ نمایند.
7ـ برای‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شركت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ كه‌علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنین‌ گروه‌ زبانهای‌ خارجی‌ با علامتگذاری‌ در ردیفهای‌ 45 و 46 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (یك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌یا علوم‌ تجربی‌ و یا علوم‌ انسانی‌ و دو كارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ برای‌ گروه‌ هنر و زبانهای‌ خارجی‌) صادر شده‌ است‌. این‌ قبیل‌ ازداوطلبان‌ باید  پرینت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دریافت‌ دارند.
8-داوطلبان دارای دیپلم كامل بهیاری و آن دسته از بهیاران شاغل كه در آزمون سراسری سال 1391 در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، بایستی به دروس اختصاصی بهیاری نیز كه در دفترچه شماره 3 درج گردیده، پاسخ دهند. وضعیت بهیاران شاغل بر روی كارت شركت در آزمون در قسمت بهیاری، كلمه «بلی» مشخص شده است.
9ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ كه‌ عنوان‌ دیپلم و گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ نظام‌جدید آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ (كد18) می‌باشد و باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ ، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ گروه‌ مذكــور،درس‌اصول، عقاید و فقه‌ را نیز امتحان‌ دهند توصیه‌ اكید می‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما كه‌ بهمراه‌ كارت‌ شركت در آزمون ازطریق سایت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دریافت‌ و پرینت می‌باشد توجه‌ نمایند. وضعیت‌ چنین‌ داوطلبانی‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌)، لازم‌است‌ درس‌ اصول‌، عقاید و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقیقا" در دفترچه‌ راهنمای‌ شركت‌ درآزمون‌  مشخص‌ شده‌ است‌.
10- برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ كه‌ یكی‌ از بندهای‌ 1یا2 یا 3 یا 4 و یا 5 ردیف‌22 (بند معلولیت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری‌ نموده‌ و مدرك‌ مورد تایید از سازمان بهزیستی را نیز در زمان ثبت نام برای سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبی‌ یكی‌ از بندهای‌ مذكور را علامتگذاری‌ ومدرك‌موردتاییدرانیز ارسال نموده ولی‌ در كارت‌ شركت در آزمون وی عنوان معلولیت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ با به همراه داشتن گواهی معلولیت مراتب‌ را سریعا" به‌ نماینده‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ اطلاع‌دهد تا قبل‌ ازبرگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی‌مشخص‌ گردد.
11-داوطلبان‌ مشمول‌ هریك‌ از بندهای 3 و 4 مندرج در بند (ج) و همچنین بند 10 مندرج در بند (د) فوق  لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره 2 اطلاعیه وضعیت‌ خود رامشخص‌كرده‌باشند ، بدیهی‌ است‌ درحین‌ اجرای‌ آزمون‌ و بعداز آن‌ اقدامی‌ انجام‌ نخواهد شد.
12- از آنجا كه‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسری‌ سال 1391 منحصرا" آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ دارای‌مدرك‌ پیش‌ دانشگاهی‌ بوده‌ و یا دانش‌ آموز دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ می‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌بوده‌اند،بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ راه‌ نیافته‌اند، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال 1391 نمی‌باشند و بدیهی‌ است‌ درصورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ نهایی‌ حذف‌ خواهند شد.


13-نكاتی مهم در خصوص دفترچه‌های سوال گروههای آزمایشی پنج‌گانه و شخصی‌سازی آنها:
در آزمون سراسری سال 1391 به هر داوطلب در كلیه گروههای آزمایشی یك پاسخنامه و 2 دفترچه سوال ( آزمون عمومی«دفترچه شماره 1» و آزمون اختصاصی «دفترچه شماره 2») داده می‌شود. داوطلبان دارای دیپلم بهیاری و یا شاغل بهیار در گروه آزمایشی علوم تجربی و داوطلبان دارای مدرك پیش‌دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه آزمایشی علوم انسانی علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه‌های عمومی(دفترچه شماره 1) و اختصاصی (دفترچه شماره 2) می‌بایست به سوالات دفترچه اختصاصی  شماره 3 نیز پاسخگویی نمایند. داوطلبان در كلیه گروههای آزمایشی می‌بایست پاسخ سوالات دفترچه‌های عمومی و اختصاصی را در همان یك برگ پاسخنامه تحویل شده علامتگذاری نمایند.
 كلیه سؤالات آزمون عمومی (دفترچه شماره 1) و اختصاصی (دفترچه شماره 2) داوطلبان در هر یك از پنج گروه آزمایشی، شخصی‌سازی شده و شماره داوطلبی، نام خانوادگی و نام هر داوطلب بر روی جلد دفترچه آزمون وی درج گردیده است. این دفترچه‌ها دارای تنوع بوده و در انواع A، B، C و D تقسیم می‌گردند. پاسخنامه و دفترچه آزمون عمومی(دفترچه شماره 1) داوطلبان كلیه گروههای آزمایشی در یك بسته‌نایلونی و دفترچه‌های آزمون اختصاصی (دفترچه‌های شماره 2 و 3) نیز هریك در بسته‌های نایلونی جداگانه تحویل داوطلبان خواهد شد. لازم به توضیح است كه دفترچه‌ مربوط به داوطلبان اقلیتهای مذهبی (غیراسلام) و یا متقاضی زبان غیرانگلیسی در كلیه گروه‌های آزمایشی در دروس عمومی، دفترچه مربوط به زبان تخصصی آلمانی و فرانسه در گروه آزمایشی زبان‌های خارجی و دفترچه‌های شماره 3 در گروه آزمایشی علوم تجربی (سؤالات درس بهیاری) و در گروه آزمایشی علوم انسانی (سؤالات درس اصول عقاید و فقه) نیز شخصی‌سازی شده ومشخصات داوطلبان بر روی جلد دفترچه درج گردیده است.   
هـ-  قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری
ماده 5- تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:
الف- ارتكاب هرگونه عملی كه موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :
1- ارائه مدرك یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شركت در آزمون.
2- تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندركاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شركت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.
ج- استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاههای حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیر مجاز از آنها.
و- هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.
ح- خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینكه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.
ماده 6- هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حكم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (5): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شركت در آزمون از یك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریا ل تا یك میلیارد (000/000/000/1) ریال یا حبس از یك تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاكم دادگستری معرفی می‌نمایند.
ماده 8 – ارتكاب هر یك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یك گروه یا شبكه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشكیل دهنده و سركرده گروه یا شبكه به حداكثر مجازات محكوم می‌گردد. مجازات هر یك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده برای مرتكب می‌باشد.
ماده 9- رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا كمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محكوم می‌گردد.
ماده 10- در صورت محكومیت قطعی فردی به یكی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرك به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اكتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اكتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یك یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.
ماده 12- هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی كه برای افزایش آمادگی داوطلبان شركت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراكز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محكوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) می‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههایی كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العلوم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.
درخاتمه‌ اضافه‌ می‌ نماید كه‌ واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌ آزمون‌ سراسری‌ سال 1391 برای‌ كلیه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌، بغیر از ایام تعطیل از ساعت‌ 8 الی‌ 12 و از ساعت‌ 13 الی‌ 16 آماده‌ پاسخگویی‌ به‌ سوالات‌ می‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نیاز می‌توانند با شماره‌ تلفنهای‌  99-88923595 به‌ طور مستقیم‌ (واحد پاسخگویی‌ غیرحضوری‌آزمون‌ سراسری‌ سال‌ 1391 ) با روابط‌ عمومی‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ و یا با بخش پاسخگویی اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی
www.sanjesh.org در میان بگذارند.

دریافت جدول شماره 1- شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون داوطلبان متقاضی شركت در  آزمون سراسری سال 1391 برای داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی وفنی ،علوم تجربی ، علوم انسانی ، هنر و زبانهای خارجی براساس شهرستان محل اقامت فعلی آنان در تقاضانامه ثبت‌نام فایل PDF

دریافت جدول شماره 2ـ  نشانی محل رفع نقص كارت شركت در آزمون داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی آزمون سراسری سال 1391 فایل PDF

 

جدول‌ شماره‌ 3 -نشانی‌ محل رفع نقص كارت شركت در آزمون برای‌ داوطلبان‌ گروههای‌آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ وفنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم‌ انسانی‌، هنروزبانهای‌ خارجی‌سال 1391 كه‌ شهرستان محل برگزاری آزمون و رفع نقص كارت ورودی آنان براساس جدول شماره 1 و 2 شهرستان تهران می‌باشد.
محل رفع نقص كارت شهرستان تهران
دوشنبه 5/4/1391
سه‌شنبه 6/4/1391
صبح‌ ازساعت‌ 8 تا 12
عصرازساعت‌ 14 تا18
صبح‌ ازساعت‌ 8 تا 12
عصرازساعت‌ 14 تا18
مركز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
(حوزه خواهران)
كلیه متولدین سال 1361 و سالهای قبل از آن
كلیه متولدین سالهای 1362،1363، ،1364 ، 1365،1366 و 1367
كلیه متولدین سالهای 1368 ،1369 و 1370
كلیه متولدین سال 1371
 
دانشگاه تربیت معلم تهران
(حوزه خواهران)
كلیه متولدین سال 1372 با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (س)
 
كلیه متولدین سال 1372 با حرف اول نام خانوادگی (ش) تا (ی)
 
كلیه متولدین سال 1373 و سالهای بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (س)
 
كلیه متولدین سال 1373 و سالهای بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی (ش) تا (ی)
 
دانشگاه صنعتی امیركبیر
(حوزه برادران )
كلیه متولدین سال 1361 و سالهای قبل از آن
كلیه متولدین سالهای
1363،1362، ،1364 ، 1365،1366 و 1367
كلیه متولدین سالهای
1368،1369 و 1370
كلیه متولدین سال 1371
 
دانشگاه علم و صنعت ایران
 (حوزه برادران)
كلیه متولدین سال 1372 با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (س)
 
كلیه متولدین سال 1372 با حرف اول نام خانوادگی (ش) تا (ی)
 
كلیه متولدین سال 1373 و سالهای بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی (الف) تا (س)
 
كلیه متولدین سال 1373 و سالهای بعد از آن با حرف اول نام خانوادگی (ش) تا (ی)
 
 

الف-حوزه خواهران:
1- مركز آموزشهای نیمه حضوری و تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی ـ تهران ـ خیابان كارگر جنوبی ـ پایین‌تر از چهارراه لشگر ـ جنب پمپ بنزین ـ مركز آموزشهای نیمه‌حضوری و تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی
2-دانشگاه تربیت معلم تهران- خیابان شهیدمفتح- نرسیده به خیابان انقلاب- شماره 49
 
ب-حوزه برادران:
1-دانشگاه صنعتی امیركبیر(پلی تكنیك سابق)- خیابان حافظ- مقابل خیابان سمیه
2-دانشگاه علم وصنعت ایران- میدان رسالت – خیابان هنگام – خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران


  • آخرین ویرایش:یکشنبه 1391/04/4
نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها
نرم افزار پخش مویرگی

شیشه حمام